Home / על העמותה

אודות:

קודשאבריך הוא אורייתא וישראל חד הוא בורא עולם התורה הקדושה עם ישראל בחיבור ארץ ישראל מציאות אמת אחת

ארגון אחדות ישראל נוסד בדאלאס טקסס ארה"ב משנת תשס''ד- 2004

הרב עמנואל בנימין טרניו הי"ו

המטרה העיקרית ותכלית הארגון לתת את היהדות עם חיוך במסירות ואהבה לישראלים ברחבי ארצות הברית לתת עזרה דתית וחברתית לכל השלבים בחיי היהודי בריתות, בר מצווה, נישואין, גיטין, קבורה, מקוואות, חגי ומועדי ישראל.

הכוונה ועזרה רוחנית, גמ"ח ספרי תורה לקהילות ישראליות קטנות הנמצאים במקומות קטנים ונדחים בארה"ב להעברת המסורת היהודית מדור לדור.

מרכז פעילות תורנית וחברתית לישראלים בדאלאס טקסס וברחבי ארה"ב בשיתוף עם ארגוני קירוב מהגדולים בישראל ערכים, שופר, הידברות, ועוד,

תוכנית לעתיד הקרוב : בניית בנין מפואר לתורה עבודה וגמילות חסדים שירכז במיוחד את הפעילות למען עתיד עם ישראל ויהיה מגדל אור להפצת היהדות.

Cron task