Home / תוכניות עתידיות

תוכניות עתידיות:

התוכנית לבניית המרכז הרוחני והחברתי בדאלאס:

הצורך לבנית מרכז רוחני וחברתי בדאלאס:

עלות תוכנית הבניה בסייעתא דשמייא

יש לנו שטח הממוקם בדאלאס ברחוב

  • 5747 Charlestown Drive Dallas TX

הערך שווה כיום 350.000$ שאותו אנו מייעדים לבניית בניין בן שלוש קומות שיכלול בו בית מדרש מפואר לתורה ולתפילה, אולם אירועים, בית תמחוי, מקווה טהרה וחדר התבודדות בקומת מרתף חדרי אירוח להכנסת אורחים כיתות ללימודי ילדים/ות אפטר סקול, וסאנדי סקול וכן גן ילדים ופעוטון.

עלות סך הבנייה 1.200.000$ מלבד הריהוט של פנים הבנין

אנו מצפים לגייס סכום זה של הבניה מתרומות מהציבור הרחב על מנת שנוכל להקים את הבנין שיהיה לתפארת ובנין שיהיה מגדל אור להפצת היהדות לקדש שם שמים

כיום יש לנו למעלה מ 60 מתפללים קבועים אנו מצפים לעוד משפחות שעוברות לדאלאס טקסס

אנו אמורים להכפיל את כמות המתפללים כבר בשנתיים הקרובות

כיום בחגים אין לנו מקום להכיל את המתפללים ולכן לקחנו על עצמנו את המשימה הלא פשוטה של הבניה

Cron task