Home / מקימי העמותה

מקימי העמותה:

הרב עמנואל בנימין טרניו הי"ו

 • הרב נולד בשנת התשל"ו - 1975 להוריו רבי חיים הי"ו ולאמו רחל שתחי' בבאר שבע התגורר בעיר נתיבות זכה לראות את המנורה הטהורה עמוד הדור המקובל הצדיק סידנא בבא סאלי זיע"א.
 • 1977- 1985- התחנך בתלמוד תורה עטרת צבי ברחוב הלל 14 בבני ברק.
 • 1985- 1989 התחנך בתלמוד תורה כנסת יהודה ברחוב מעגלי הרים לווין 114 סנהדריה, ירושלים
 • 1989 – 1997 לימודי יהדות בישיבות בארץ הקודש
 • 1997 – 1998 שירות צבאי - אפסנאי חיל תותחנים
 • 1998 – 2001 לימודי הוראה והסמכה לרבנות מדרש ספרדי ברחוב גלעד 26 רובע היהודי בירושלים.
 • 2001 – 2012 רב הקהילה הישראלית בדאלאס
 • טקסס ארה"ב .
 • הרב התחתן בירושלים בשנת 2000 עם הרבנית רחלי שיפרה למשפחת חסיד הי"ו
 • ונולדו להם חמשה ילדים בדאלאס טקסס
 • איילה מיטל, נועה, משה יוסף, נעמי שירה ואלישבע הי"ו.
 • הרב קיבל את ברכתו והמלצתו של מר"ן פאר הדור והדרו הגאון הגדול מורנו רבי עובדיה יוסף שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה וכן המלצתו של הרב הראשי לישראל רבי שלמה עמאר שליט"א במכתב אישי לפעול למען הציבור היהודי בדאלאס טקסס והזקוק מאוד להכוונה רוחנית בכל תחומי החיים.

אנו מודעים מאוד לחשיבות בשליחות הקודש לקדש שם שמים מירושלים עיה"ק לדאלאס טקסס ארה"ב על מנת לחזק ולבצר את חומת היהדות ולהפיץ את אור התשובה

Cron task