Home / Event1

הזמנה אישית וכרטיס כניסה

 Private Invitation

להילולת הצדיק המלוב"ן

האדמו"ר רבינו ישראל אבוחצירא זיע"א

"הבבא סאלי"

שיתקיים בתאריך :

יום ראשון ד' בשבט תשע'ד (1/05/20014) 

בשעה 5:00 בערב

Hilulla the baba Salli – Jan 05,2014 – 5:00 p.m. 

Holiday Inn Express

6055 LBJ Freeway,

 Dallas, Texas, 75240

 

בתוכנית:

 סעודת מצווה מכובדת * שירים ותשבחות

הזמר מייק בן מנוי יורק * ברכה מיוחדת למשתתפי ההילולא 

 כניסה לזוג 101$ - מספר מקומות מוגבל !!!

הפתעת הערב!!!

 

בברכת התורה 

הרב עמנואל בנימין טרניו הי"ו

 

 

 ברוכים הבאים להילולת הצדיק המלוב"ן

האדמו"ר רבינו ישראל אבוחצירא זיע"א

"הבבא סאלי" 30 שנה להסתלקות הצדיק זצוק"ל

 

 

אודות הצדיק :

הצדיק הקדוש רבינו ישראל אבוחצירא נולד  (1890 - 1984) תר"ן– תשמ"ד - מכונה הבאבא סאלי שפירושו אבא של התפילות שהיה מתפלל על כל הנצרך לישועה בבני חיי ומזוני. הצדיק נולד בעיר ריסאני שבמחוז תפילאלת שבמרוקו בשנת תר"נ (1890). אביו היה רבי מסעוד אביחצירא וסבו היה רבי יעקב אביחצירא. היה בן לשושלת רבנים מפורסמים, שהיו כולם בעלי מופתים. מגיל צעיר הנהיג עצמו בסיגופים נדר נדר שלא לאכול בשר, היה צם בין שבת לשבת, למד שחיטה, מילה וכתיבת סת"ם. בגיל 16 נשא את פרחה אמסלם ביתו של הצדיק הקדוש רבי אליהו, ממנה נולד בנו מאיר, בגיל 18 אביו נפטר ובקשו ממנו להיות ראש הישיבה. כבר בגיל שלושים שימש כרבמחוז. המשיך לכהן בתפקיד זה שנים רבות, תוך שההערכה אליו הולכת וגדלה. בשנת 1973 עלה לארץ ישראל והשתקע בנתיבות. התפרסם בציבור כעושה מופתים. רבים נהרו אליו כדי לזכות בברכה, בקבוק מים עראק או קמע מידו. הרבה מופתים מיוחסים אליו, והאהבה אליו הייתה כבירה במיוחד בקרב הציבור ממרוקו. בנו רבי מאיר, ממשיך השושלת נפטר ב-1983 באשדוד. את מקומו מילאו נכדיו. ר' ישראל נפטר בנתיבות בד' בשבטה'תשמ"ד (8 בינואר1984).

 

סגולת השתתפות בהילולא:

יום הילולא זהו ציון ליום שבו נסתלקה נשמתו של הצדיק לגנזי מרומים, המשנה באבות כותבת "הנולדים למות והמתים להחיות"... ואם כן יום פטירת הצדיק היא אכן יום הולדתו לחיי עולם ועל כך הגמרא אומרת "צדיקים במיתתם יותר מבחיהם" והם קרויים חיים נמצינו למדים שהניסים שיכול הצדיק לעשות לאחר פטירתו יותר מבחייו וזה על ידי שכל אחד זוכה להשתתף ולשתף אחרים בסעודת מצווה שעושים לכבודו ובפרט לכבוד הבבא סאלי זיע"א שהיה מאוד מקפיד לעשות הילולא לכבוד כל צדיק וצדיק בכל לילה היה מדליק נר ועורך סעודת מצווה. שירים ותשבחות, ומחלק ברכות לכל הקהל שהיה משתתף בהילולא והרבה נושעו בזכות האמונה שלהם בברכת הצדיק שהוא בגדר צדיק גוזר והקב"ה מקיים מידה כנגד מידה הצדיק גוזר על עצמו לקיים את רצון ה' במסירות נפש לכך הקב"ה שומע לתפילתו.

 

בברכת ישועת השם וברכה בבריאות והצלחה בפרנסה טובה חודש של בשורות טובות ישועות.

Cron task